ZARZĄD GŁÓWNY
+ Strona główna
+ Nasze Władze
+ Nasz Statut
+ Historia
    - rok-2014
    - rok-2013
    - rok-2012
    - rok-2011
    - rok-2010
    - rok-2009
    - rok-2008
    - rok-2007
    - rok-2006
    - rok-2005
    - rok-2004
+ Ogłoszenia
+ Galeria
 
  REJONY
+ Lubin
+ Głogów
+ Polkowice
+ Legnica
+ Bolesławiec
+ Iwiny
+ Ścinawa
 
  LINKI
+ KGHM
 
 
 
ZAPRASZAMY   NA   STRONĘ    STOWARZYSZENIA   EMERYTÓW    I   RENCISTÓW   KGHM      REJON   W   POLKOWICACH

ROK 2014

Na dzień 28 kwietnia 2015 roku Zarząd Główny składa się z 15 osób
i przedstawia się następująco:
 1. Tadeusz Lisowski - Prezes

 2. Zbigniew Czerwonka – wice prezes

 3. Kuc Stanisław – wice prezes

 4. Mirosław Zbieroń – wice prezes

 5. Alina Rękawiczna - skarbnik

 6. Maria Andrysiak – sekretarz

 7. Edmund Dzieło – rzecznik Stowarzyszenia

 8. Halina Możdżyńska

 9. Jerzy Chomenko

 10. Józef Pastor

 11. Stanisław Wilk

 12. Bogdan Nowicki

 13. Marek Małowiecki

 14. Andrzej Burzyński

 15. Adam Chodak

Jesteśmy skupieni w strukturach zgodnie ze Statutem:

Zarząd Główny, któremu podlegają Zarządy Rejonów - Lubin, Głogów, Polkowice, Bolesławiec, Legnica, Iwiny, Ścinawa – Zarządy Oddziałów – ZG Lubin, ZG Polkowice – Sieroszowice, ZG Rudna, HM Głogów, HM Legnica, PBK Lubin, Biuro Zarządu KGHM, Pol-Miedź Trans, MCZ Lubin, oraz Spółek będącymi w strukturach organizacyjnych KGHM.

Na dzień 31.12.2014 r Stowarzyszenie nasze skupiało 2869 członków z opłaconymi składkami

Rejon Lubin 1109 osób, Rejon Głogów 802 osoby, Rejon Polkowice 542 osoby, Rejon Legnica 169 osób, Rejon Ścinawa 91 osób. Rejon Bolesławiec 86 Rejon Iwiny 70 osób .

Działa Komisja Rewizyjna w składzie :

Makowski Wojciech – Przewodniczący

Sezeniewska Krystyna

Skowron Marek

Ugorska Helena

Górnicki Lucjan

Kucharzyszyn Ryszard

Leszczyński Władysław

Hyski Władysław


Sąd Koleżeński w składzie :

Majewski Waldemar –Przewodniczący

Białowas Genowefa

Rzeska Janina

Gomoluch Edward

Miara Alfred

Cybul-Skóra Grażyna

Turkiewicz Marian


Zarząd za okres sprawozdawczy odbył zgodnie z Planem Pracy 9 posiedzeń, gdzie frekwencja na zebraniach wynosiła około 97 %. Zarząd pracował na podstawie Planu Pracy, Preliminarza budżetowego, oraz kalendarza imprez.

Koleżanki i koledzy tyle wstępu, chciałbym teraz przedstawić Wam, czym zajmowaliśmy się przez cały 2014 rok, co wykonaliśmy, co się nam nie udało.

Zaczniemy od turystyki:

W 2014 roku z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie a było ich 94 skorzystało 6844 osób:


Wczasy zagraniczne - 3 turnusy uczestniczyło 132 osoby

Wczasy krajowe - 24 turnusy

Festyny, biesiady, zabawy - 51 imprez

Wycieczki jednodniowe - 16 wycieczek


Muszę w tym miejscu wspomnieć o finansach, dzięki którym mogliśmy te przedsięwzięcia zorganizować: Na wszystkie imprezy wydaliśmy 210.062 zł i 46 gr. Czy to dużo, skąd mamy pieniądze: Nasz opiekun KGHM Polska Miedź SA i Fundacja Polska Miedź przekazał dla nas kwotę 123 000, Powiat Głogów i Miasto Głogów w różnej formie przekazały nam kwotę 31 500 zł Gmina Polkowice 21.364 zł 40 gr., Gmina Ścinawa 2.500 zł, gmina i miasto Lubin 12 000 zł. Są to pieniądze wydane na Rejonach i rozliczone w Urzędach miejskich w danych miastach. Natomiast pieniądze z Kombinatu to przede wszystkim dopłata do Biesiady Hutniczej i Górniczej, dopłata do Spotkań Noworocznych ( mogliśmy wesprzeć finansowo wszystkie Rejony), oraz dotacja na zakup sprzętu komputerowego do biur we wszystkich rejonach Stowarzyszenia. Zakupiliśmy komputery, drukarki, niszczarki i jednocześnie zorganizowaliśmy kurs obsługi tego sprzętu. Trzeba tu także wspomnieć o Naszej inicjatywie przeprowadzenia badań profilaktycznych dla mężczyzn, dzięki naszym wysiłkom Fundacja Polska Miedź przeznaczyła 70 tysięcy na wykonanie takich badań i udało się zdiagnozować ponad 500 osób. Na ten rok wsparcie jest takie samo plus 30 tysięcy na badania w Legnicy, – ale to dopiero w trakcie ustaleń.. Tyle plusów, ale są i minusy. Niestety wpływy z jednego procentu na nasze Stowarzyszenie maleje, zresztą równomiernie z ilością członków. Duża rotacja naszych członków nie wpływa na stabilizację finansową naszego Stowarzyszenia, dlatego musimy się zastanowić wspólnie jak poprawić ten stan.

Przedstawiłem Państwu suche dane, liczby, fakty, ale za tym wszystkim stoją po prostu ludzie, nasi aktywiści, którym chciałbym bardzo podziękować za współpracę. Naszym podstawowym zadaniem jest dotarcie z naszą ofertą do jak największej ilości emerytów, zmobilizować ich by pomogli nam rozszerzyć nasze propozycje dotyczące nie tylko już wypoczynku, rekreacji, ale także i zadań zdrowotnych jakże potrzebnych w dzisiejszym dniu.

Na zakończenie pragnę gorąco podziękować Parlamentarzystom wszystkim Samorządom za pomoc finansowa i organizacyjną w naszej pracy. Natomiast specjalne podziękowania chciałbym skierować do Centrali KGHM, do ludzi, którzy kierując spółka o międzynarodowym zasięgu pamiętają o swoich byłych pracownikach, ludziach, którzy całe swoje życie związali z ta firmą