ZARZĄD GŁÓWNY
+ Strona główna
+ Nasze Władze
+ Nasz Statut
+ Historia
    - rok-2014
    - rok-2013
    - rok-2012
    - rok-2011
    - rok-2010
    - rok-2009
    - rok-2008
    - rok-2007
    - rok-2006
    - rok-2005
    - rok-2004
+ Wiadomości
+ Ogłoszenia
+ Galeria
 
  REJONY
+ Lubin
+ Głogów
+ Polkowice
+ Legnica
+ Bolesławiec
+ Iwiny
+ Ścinawa
 
  LINKI
+ KGHM
 
 
 
ZAPRASZAMY   NA   STRONĘ    STOWARZYSZENIA   EMERYTÓW    I   RENCISTÓW   KGHM      REJON   W   POLKOWICACH

ROK 2008

W 2008r. Zarząd Główny działał w następującym składzie:

Andrysiak Henryk - przewodniczący

Kozak Józef - v-ce przewodniczący

Kuc Stanisław - v-ce przewodniczący

Kot Andrzej - v-ce przewodniczący

Rękawiczna Alina - skarbnik

Rzeska Janina – sekretarz

Dzieło Edmund – rzecznik

Członkowie: Buler Danuta, Cieślak Józef, Czerwonka Zbigniew, Biały Wiesław, Glonek Stanisław, Kołodziej Stanisław, Lisowski Tadeusz, Mika Alex – w sumie 15 osób.


Posiadamy Rejony:

Lubin – przewodniczący Czerwonka Zbigniew ( 1388 członków )

Głogów – przewodniczący Kuc Stanisław ( 712 członków )

Polkowice – przewodniczący Kot Andrzej ( 361 członków )

Bolesławiec – przewodniczący Kołodziej Stanisław (162 członków )

Legnica – przewodnicząca Nowak Irena ( 92 członków )

Iwiny - przewodniczący Szymański Władysław ( 88 członków )

Ścinawa – przewodniczący Chomenko Jerzy ( 55 członków )


W 2008r. opłaciło składki 2 858 członków, w tym nowo przyjętych 827 osób.

Posiadamy Zarządy Oddziałów: ZG Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice-Sieroszowice, HM -Głogów, HM- Legnica, PBK Lubin, Zaplecze, w skład którego wchodzą byli pracownicy Biura Zarządu KGHM, Ecoren, MCZ, Pol-Miedź-Trans, Energetyka, Zakład Hydrotechniczny itp.

W Stowarzyszeniu działały:

- Komisja Rewizyjna w składzie 7-osobowym. Przewodniczący Makowski Wojciech – kontroluje pracę zarządów pod względem finansowym i merytorycznym,

- Sąd Koleżeński w składzie 5-osobowym. Przewodniczący Majewski Waldemar- którego zadaniem jest rozpatrywanie spraw dotyczących członków Stowarzyszenia.

Przy Zarządzie Głównym działały komisje:

a) turystyki i wypoczynku – Przewodnicząca Możdżyńska Halina

b) ds. ochrony zdrowia – Przewodniczący Kozak Józef

c) ds. emerytur i rent – Przewodniczący Andrysiak Henryk

d) ds. kontaktów z Biurem Zarządu KGHM. Oddziałów i Spółek - Henryk Andrysiak,     Edmund Dzieło

Komisja d/s turystyki i wypoczynku zorganizowała w 2008 roku 108 imprez, w których uczestniczyło 8 025 osób:

- wczasy krajowe – 955 osób

- wczasy zagraniczne – 206 osób

- wycieczki jednodniowe 1 673 osoby

- spotkania integracyjne zabawy – 5 191 osób


Działania podejmowane w 2008r. przez Stowarzyszenie:

 1. czyniono starania o wykup węgla od emerytów i rencistów na 10 lat do przodu,

 2. prowadzono rozmowy w sprawie waloryzacji emerytur i rent,

 3. podejmowano próby leczenia emerytów i rencistów na preferencyjnych zasadach przez MCZ,

 4. czyniono starania o wczasy w ośrodkach Inerferii po kosztach własnych,

 5. czyniono starania o dofinansowanie Stowarzyszenia przez Urząd Marszałkowski – otrzymaliśmy 5.000 zł,

 6. czyniono starania o dofinansowanie działalności statutowej, pomieszczenia, księgowa, z KGHM 20.000 zł,

 7. dofinansowanie przez KGHM – Dnia Hutnika - 10.000 zł,

 8. dofinansowanie przez Fundacje „Polska Miedź” Dnia Górnika – 18.000 zł,

 9. KGHM –Ecoren S.A. – Pożegnanie lata – 3.000 zł,

 10. Pol-Miedź-Trans Sp. z o.o. – wycieczka do Lichenia – 2.001,79 zł,

 11. Gmina Miejska Głogów -spotkanie opłatkowe + festyn – 4.800 zł,

 12. Starostwo Lubin – nie otrzymaliśmy żadnej darowizny,

 13. czyniono starania aby członkowie i sympatycy Stowarzyszenia odpisywali 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia – otrzymaliśmy 19.801,79 zł, które zostały spożytkowane na spotkania opłatkowe,

 14. czyniono starania o wyrównanie ekwiwalentu węglowego dla hutników,

 15. czyniono starania o dofinansowanie przez posłów R. Zbrzyznego, P. Cybulskiego, N. Wojnarowskiego.

 16. czyniono starania o uruchomienie strony internetowej Stowarzyszenia.