ZARZĄD GŁÓWNY
+ Strona główna
+ Nasze Władze
+ Nasz Statut
+ Historia
    - rok-2014
    - rok-2013
    - rok-2012
    - rok-2011
    - rok-2010
    - rok-2009
    - rok-2008
    - rok-2007
    - rok-2006
    - rok-2005
    - rok-2004
+ Wiadomości
+ Ogłoszenia
+ Galeria
 
  REJONY
+ Lubin
+ Głogów
+ Polkowice
+ Legnica
+ Bolesławiec
+ Iwiny
+ Ścinawa
 
  LINKI
+ KGHM
 
 
 
ZAPRASZAMY   NA   STRONĘ    STOWARZYSZENIA   EMERYTÓW    I   RENCISTÓW   KGHM      REJON   W   POLKOWICACH

ROK 2007

W 2007 r. Zarząd Główny pracował w następującym składzie:

przewodniczący- Henryk Andrysiak,

v-ce przewodniczący - Józef Kozak, Stanisław Kuc,

skarbnik – Alina Rękawiczna,

rzecznik- Edmund Dzieło,

członkowie- Henryk Siemaszko, Stanisław Kołodziej, Andrzej Kot, Janina Rzeska, Wiesław Biały, Alex Mika, Stanisław Glonek, Tadeusz Lisowski – w sumie 14 osób.


Księgową była od 2004 r. do końca 2006r . Stanisława Rosłan.

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący - Tadeusz Wencel,

v-ce przewodnicząca – Waleria Misztur,

sekretarz –Krystyna Sezeniewska,

członkowie- Wojciech Makowski, Eugeniusz Kubiszyn, Czesław Gmitruk, Edward Rajczak, Jan Dydak.

Sąd Koleżeński:

przewodniczący – Waldemar Majewski,

v-ce przewodniczący – Stanisław Andrusieczko,

sekretarz - Janina Świder,

członkowie – Edward Gomoluk i Maria Chruścik.

.

W 2007 r. zorganizowano 80 imprez, w których uczestniczyło 6555 osób- nie tylko członkowie Stowarzyszenia.

Były to:

- wczasy krajowe – 470 osób,

- wczasy zagraniczne – 428 osób,

- wycieczki jednodniowe – 1299 osób,

- spotkania integracyjne – 3678 osób.


W trakcie 2007 r. powołano do Zarządu Głównego Zbigniewa Czerwonkę i Józefa Cieślaka za Henryka Siemaszko – stan zdrowia.

Nastąpiła zmiana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, został nim Wojciech Makowski. Kolega .Tadeusz Wencel zrezygnował z powodu stanu zdrowia.

W dniu 31.12.2007 r. były następujące Rejony:

Lubin – przewodniczący Zbigniew Czerwonka - 1415 członków,

Głogów- przewodniczący Stanisław Kuc - 684 członków,

Polkowice –przewodniczący Andrzej Kot - 302 członków,

Bolesławiec – przewodniczący Stanisław Kołodziej - 165 członków,

Legnica – przewodniczący Józef Cieślak 90 członków,

Iwiny – przewodniczący Władysław Szymański - 71 członków,

Ścinawa – przewodniczący Wiesław Pisarek - 40 członków.

Na dzień 31.12.2007 r. składki opłaciło 2408 członków, w tym nowo przyjętych 801.


Posiadamy Zarządy Oddziałów:

O/ZG Lubin, O/ZG Polkowice-Sieroszowice, O/ZG Rudna, O/HM Głogów, O/HM Legnica, O/PBK, O/Zaplecze, w którego skład wchodzi: Biuro Zarządu KGHM, MCZ, CBJ, Energetyka, Inowa, Pol – Miedź - Trans, itp.

Przy Zarządzie Głównym działają komisje:

  1. turystyki i wypoczynku- przewodnicząca Halina Możdżyńska,

  2. ochrony zdrowia – przewodniczący Józef Kozak,

  3. ds. emerytur i rent –przewodniczący Henryk Andrysiak,

  4. ds. kontaktów z Zarządem KGHM, Oddziałów i Spółek- Henryk Andrysiak, Edmund Dzieło.


Sponsorami są:

Biuro Zarządu KGHM, Ecoren, Oddziały i Spółki, Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Lubina oraz posłowie z Lubina Ryszard Zbrzyzny, Piotr Cybulski, Norbert Wojnarowski.

Należy nadmienić, że wszyscy członkowie Zarządów, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego pracują społecznie bez żadnego wynagrodzenia. Od 2006 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.

Jesteśmy jedną z operatywniejszych, o wszechstronnym i urozmaiconym programie działania organizacji społecznych w kraju, dzięki zaangażowaniu członków, Zarządów oraz wsparciu finansowym sponsorów.