ZARZĄD GŁÓWNY
+ Strona główna
+ Nasze Władze
+ Nasz Statut
+ Historia
    - rok-2014
    - rok-2013
    - rok-2012
    - rok-2011
    - rok-2010
    - rok-2009
    - rok-2008
    - rok-2007
    - rok-2006
    - rok-2005
    - rok-2004
+ Wiadomości
+ Ogłoszenia
+ Galeria
 
  REJONY
+ Lubin
+ Głogów
+ Polkowice
+ Legnica
+ Bolesławiec
+ Iwiny
+ Ścinawa
 
  LINKI
+ KGHM
 
 
 
ZAPRASZAMY   NA   STRONĘ    STOWARZYSZENIA   EMERYTÓW    I   RENCISTÓW   KGHM      REJON   W   POLKOWICACH

ROK 2004 - POWSTANIE STOWARZYSZENIA

 Zalążkiem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM „Polska Miedź” S.A. był Związek Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG Lubin, który został zarejestrowany w Starostwie Powiatu Lubińskiego 16 września 2003 r. przez grupę założycielską w składzie: Andrysiak Henryk, Gola Janusz, Ligocki Edmund, Florkowski Bogusław, Piotrowski Antoni.

Związek rozpoczął działalność od stycznia 2004 r. i mógł reprezentować wyłącznie mieszkańców Lubina i byłych pracowników O/ZG Lubin, był lokalną organizacją prawną, nie mógł otrzymywać darowizn. W trakcie i po powstaniu Związku otrzymał wsparcie organizacyjne z Dyrekcji O/ZG Lubin i Związków Zawodowych, za co serdecznie dziękujemy.

Po trzech miesiącach działalności Związku O/ZG Lubin powstał na podobnych zasadach Związek Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM „Polska Miedź” S.A.

Został wybrany:

Zarząd

Przewodniczący - Andrysiak Henryk,

v-ce przewodniczący - Kozak Józef i Czaplicki Janusz,

sekretarz - Stefaniuk Jerzy,

skarbnik - Rękawiczna Alina,

członkowie - Piotrowski Antoni, Hałubicka Janina, Biały Wiesław, Fidor Jan, Barcikowski Adam, Zajączkowski Adam.

Komisja Rewizyjna:

Florkowski Bogusław, Wdowiak Janina, Szkoła Bogdan,

Trościanko Zbigniew.

Sąd Koleżeński:

Piwowarczyk Edward, Kwidzińska Barbara, Sobka Marian, Glonek Stanisław, Nowaczyk Marian.

Była to pierwsza udana próba zjednoczenia byłych pracowników KGHM „Polska Miedź” S.A. z Oddziałów ZG „Lubin”, ZG „Polkowice-Sieroszowice”, ZG „Rudna”, Spółek PBK Lubin, MCZ Lubin.

Związek Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM „Polska Miedź” S.A. w trakcie działalności od stycznia 2004 r. do stycznia 2005 r. zorganizował 12 imprez takich jak: wycieczki jednodniowe -2x, wycieczki dwudniowe – 2x, wczasy- 2x, biesiady z okazji Dnia Górnika i Hutnika, zabawy – 4x. W sumie w w/w imprezach uczestniczyło 1500 osób , nie tylko członków związku.

Sponsorami byli: Biuro Zarządu KGHM „Polska Miedź” S.A., O/ZG „Lubin”, O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, Zarząd DSI, Starosta Lubiński, PBK Lubin. Część tych imprez została sfinansowana ze środków własnych.

W kwietniu 2004 r. powstał Komitet Założycielski Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM „Polska Miedź” S.A. w składzie: Andrysiak Henryk, Kozak Józef, Czaplicki Janusz, Rękawiczna Alina, Wdowiak Janina, Białowąs Genowefa, Hałubicka Janina, Trościanko Zbigniew, Kuc Stanisław, Lisowski Tadeusz, Szkoła Bogdan, Barcikowski Adam, Florkowski Bogusław, Mika Alex, Piotrowski Antoni, Nowaczyk Marian, Fidor Jan, Makowski Wojciech , Sezeniewska Krystyna.

Komitet Założycielski przydzielił do realizacji zadania: Henrykowi Andrysiak opracowanie Statutu i wraz z Józefem Kozakiem prowadzenie rozmów z Biurem Zarządu KGHM „Polska Miedź” S.A., Dyrekcjami Oddziałów i Spółek, a także

Związkami Zawodowymi w celu uzyskania poparcia i pomocy dla możliwości wyłonienia jednego reprezentanta Budowniczych Zagłębia Miedziowego wobec Biura Zarządu, Oddziałów i Spółek KGHM, Organizacji Związkowych i Samorządów. Po uzyskaniu akceptacji i deklaracji pomocy rozpoczęliśmy kolejne etapy zakładania Stowarzyszenia.

Kolega Henryk Andrysiak przygotował statut, który był analizowany przez prawników Biura Zarządu KGHM, O/ZG Lubin i Centrali ZPPM, a następnie przedstawiony Komitetowi Założycielskiemu, który po drobnych poprawkach został wysłany do Sądu.

Ostatecznie w dniu 20 maja 2004 r. został wysłany wniosek do Sądu Rejonowego dla Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, który podpisali: Andrysiak Henryk, Czaplicki Janusz i Fidor Jan.

W dniu 29.09.2004r. zostaliśmy zarejestrowani w KRS jako Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM „Polska Miedź” S.A., a postanowienie z sądu otrzymaliśmy w październiku 2004 r. i do końca 2004 r. funkcjonowaliśmy jako Związek.

W dniu 04.11.2004 r. na posiedzeniu Komitetu Założycielskiego została podjęta Uchwała o rozpoczęciu kampanii wyborczej. Została opracowana Ordynacja Wyborcza na Oddziały i Rejony: Lubin, Głogów, Legnica, Bolesławiec, gdzie w zebraniach uczestniczyło 350 osób na 536 członków Związku Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM „Polska Miedź” S.A. Frekwencja na zebraniach wynosiła 70%.

Proszę nie zapomnieć, że równocześnie z rejestracją Stowarzyszenia funkcjonował Związek, który do czasu podjęcia Uchwały miał 536 członków, którzy po akceptacji przez Zebranie zostali członkami Stowarzyszenia.

Istotne przy zakładaniu Stowarzyszenia było wyłonienie jednego reprezentanta emerytów i rencistów wobec Biura Zarządu KGHM „Polska Miedź” S.A., Oddziałów i Spółek, organizacji Związkowych i Samorządów, a także, aby składki członkowskie nie były odprowadzane do Warszawy lecz pozostawały w Stowarzyszeniu na potrzeby jego członków. Zasady finansowe byłyby wtedy jasne i czytelne ,a członkowie mogliby sprawdzić na jakie cele przeznaczane są ich składki.

Należą się słowa szczerego podziękowania dla Zarządu KGHM, Oddziałów i Spółek, Centrali ZZPPM oraz Starostwu Powiatowemu w Lubinie za daleko idącą pomoc.