ZARZĄD GŁÓWNY
+ Strona główna
+ Nasze Władze
+ Nasz Statut
+ Historia
    - rok-2014
    - rok-2013
    - rok-2012
    - rok-2011
    - rok-2010
    - rok-2009
    - rok-2008
    - rok-2007
    - rok-2006
    - rok-2005
    - rok-2004
+ Wiadomości
+ Ogłoszenia
+ Galeria
 
  REJONY
+ Lubin
+ Głogów
+ Polkowice
+ Legnica
+ Bolesławiec
+ Iwiny
+ Ścinawa
 
  LINKI
+ KGHM
 
 
 
ZAPRASZAMY   NA   STRONĘ    STOWARZYSZENIA   EMERYTÓW    I   RENCISTÓW   KGHM      REJON   W   POLKOWICACH

ROK 2009

W 2009r. Zarząd Główny działał w następującym składzie:

Andrysiak Henryk - przewodniczący

Czerwonka Zbigniew - v-ce przewodniczący

Kuc Stanisław - v-ce przewodniczący

Kot Andrzej - v-ce przewodniczący

Rękawiczna Alina - skarbnik

Chlebuś Zofia – sekretarz

Dzieło Edmund – rzecznik

Członkowie: Nowak Irena, Szymański Władysław, Kołodziej Stanisław, Chomenko Jerzy, Możdżyńska Halina, Lisowski Tadeusz – w sumie 13 osób.


Posiadamy Rejony:

Lubin – przewodniczący Czerwonka Zbigniew ( 1446 członków )

Głogów – przewodniczący Kuc Stanisław ( 766 członków )

Polkowice – przewodniczący Kot Andrzej ( 490 członków )

Bolesławiec – przewodniczący Kołodziej Stanisław (159 członków )

Legnica – przewodnicząca Nowak Irena ( 103 członków )

Iwiny - przewodniczący Szymański Władysław ( 84 członków )

Ścinawa – przewodniczący Chomenko Jerzy ( 71 członków )


W 2009r. opłaciło składki 3 119 członków, w tym nowo przyjętych 728 osób.

Posiadamy Zarządy Oddziałów:

ZG Lubin – 659 członków

ZG Rudna – 582 członków

ZG Polkowice – Sieroszowice – 765 członków

HM Głogów – 200 członków

HM Legnica – 64 członków

PeBeKa Lubin – 326 członków

Zaplecze – 523 członków ( byłych pracowników Biura Zarządu KGHM, Ecoren, MCZ,

Pol – Miedź – Trans, Energetyki, Zakładu Hydrotechnicznego itp.).

Na początku 2005 roku mieliśmy 536 członków, a na dzień 31.12.2009r. – 3 119 członków. W ciągu 4 – letniej kadencji przybyło 2 583 członków.


W Stowarzyszeniu działały:

   Komisja rewizyjna w składzie 7-osobowym, kontrolująca pracę Zarządów pod względem                 finansowym i merytorycznym:

    - Makowski Wojciech – przewodniczący

    - Sezeniewska Krystyna

    - Rajczak Edward

    - Dydak Jan

    - Ugorska Helena

    - Skowron Marek

    - Pokrętowski Bolesław


 Sąd Koleżeński w składzie 5-osobowym, którego zadaniem jest rozpatrywanie spraw dotyczących członków Stowarzyszenia:

- Majewski Waldemar – przewodniczącym

- Białowąs Genowefa

- Gumienna Janina

- Rzeska Janina

- Gomoluch Edward

- Turkiewicz Marian.


Zebrania Zarządu Głównego i Prezydium odbywają się zgodnie ze Statutem § 20 pkt.5. Frekwencja na posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium wynosiła około 80%.Przy Zarządzie Głównym działały komisje:

a) ds. Turystyki i Wypoczynku – Przewodnicząca Możdżyńska Halina

b) ds. Ochrony Zdrowia – Przewodniczący Lisowski Tadeusz

c) ds. Emerytur i Rent – Przewodniczący Andrysiak Henryk

d) ds. kontaktów z Biurem Zarządu KGHM. Oddziałów i Spółek - Henryk Andrysiak, Edmund Dzieło

Komisja d/s turystyki i wypoczynku zorganizowała w 2009 roku 142 imprezy, w których uczestniczyło 8 501 osób:

- wczasy krajowe – 1125 osób

- wczasy zagraniczne – 219 osób

- wycieczki jednodniowe 1 224 osoby

- spotkania integracyjne zabawy – 5 933 osoby.

Jako Stowarzyszenie w sumie zorganizowaliśmy 452 imprezy, w których uczestniczyło 33 660 osób – nie tylko członków Stowarzyszenia.

Wszyscy członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego pracują społecznie, bez żadnego wynagrodzenia.

Działania podejmowane w 2009r. przez Stowarzyszenie:

 1. czyniono starania o wykup węgla od emerytów i rencistów na 10 lat do przodu oraz wyrównanie ekwiwalentu węglowego dla wszystkich Oddziałów KGHM,

 2. prowadzono rozmowy w sprawie waloryzacji emerytur i rent ( Sąd Okręgowy w Legnicy, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Krajowy Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich w Strasburgu ) - negatywnie,

 3. podejmowano próby leczenia emerytów i rencistów na preferencyjnych zasadach przez MCZ – czekamy na przedstawienie propozycji przez MCZ,

 4. czyniono starania o wczasy w ośrodkach Inerferii po kosztach własnych – w trakcie realizacji,

 5. czyniono starania o dofinansowanie Stowarzyszenia przez Urząd Marszałkowski – od początku funkcjonowania Stowarzyszenia otrzymaliśmy 15.000 zł. W 2007 i 2008 roku ,

 6. czyniono starania o dofinansowanie z KGHM (działalności statutowej, pomieszczenia, księgowa ) i pomimo czterokrotnego wysyłania pism, nie otrzymaliśmy do tej pory odpowiedzi,

 7. dofinansowanie przez KGHM – Dnia Hutnika - 10.000 zł,

 8. dofinansowanie przez Fundacje „Polska Miedź” Dnia Górnika – 15.000 zł. oraz Wieczornicy ZBoWiD – 2.000 zł,

 9. Gmina Miejska Głogów i Powiat Głogowski -spotkanie opłatkowe i festyn – 3.500 zł, Starostwo Lubin – nie otrzymaliśmy żadnej darowizny, pomimo 5 wniosków o dofinansowanie, między innymi na spotkanie opłatkowe

 10. po wieloletnich staraniach otrzymaliśmy odpłatnie pomieszczenie w D – 10, pokój 24, gdzie urzędujemy 3 razy w tygodniu, za które płacimy 1.100 zł. miesięcznie ze składek statutowych,

 11. czyniono starania aby członkowie i sympatycy Stowarzyszenia odpisywali 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia – w 2009r. otrzymaliśmy 36.882,42 zł, które zostały spożytkowane na spotkania opłatkowe w Rejonach: Lubin, Głogów, Polkowice, Bolesławiec, Legnica, Iwiny i Ścinawa, w których uczestniczyło 648 darczyńców oraz osoby samotne i zapomniane,

 12. czyniono starania o dofinansowanie przez posłów R. Zbrzyznego, P. Cybulskiego i N. Wojnarowskiego, P. Borysa, którzy w miarę swoich możliwości pozytywnie ustosunkowywali się do naszych próśb,

 13. uruchomiono stronę internetową Stowarzyszenia www.emeryci-kghm.com.pl