ZARZĄD GŁÓWNY
+ Strona główna
+ Nasze Władze
+ Nasz Statut
+ Historia
    - rok-2014
    - rok-2013
    - rok-2012
    - rok-2011
    - rok-2010
    - rok-2009
    - rok-2008
    - rok-2007
    - rok-2006
    - rok-2005
    - rok-2004
+ Wiadomości
+ Ogłoszenia
+ Galeria
 
  REJONY
+ Lubin
+ Głogów
+ Polkowice
+ Legnica
+ Bolesławiec
+ Iwiny
+ Ścinawa
 
  LINKI
+ KGHM
 
 
 
ZAPRASZAMY   NA   STRONĘ    STOWARZYSZENIA   EMERYTÓW    I   RENCISTÓW   KGHM      REJON   W   POLKOWICACH

ROK 2013

Na dzień 28 kwietnia 2014 roku Zarząd Główny składa się z 15 osób
i przedstawia się następująco:
 1. Tadeusz Lisowski - Prezes

 2. Zbigniew Czerwonka – wice prezes

 3. Kuc Stanisław – wice prezes

 4. Mirosław Zbieroń – wice prezes

 5. Alina Rękawiczna - skarbnik

 6. Maria Andrysiak – sekretarz

 7. Edmund Dzieło – rzecznik Stowarzyszenia

 8. Halina Możdżyńska

 9. Jerzy Chomenko

 10. Józef Pastor

 11. Stanisław Wilk

 12. Bogdan Nowicki

 13. Marek Małowiecki

 14. Andrzej Burzyński

 15. Adam Chodak

Jesteśmy skupieni w strukturach zgodnie ze Statutem:

Zarząd Główny, któremu podlegają Zarządy Rejonów - Lubin, Głogów, Polkowice, Bolesławiec, Legnica, Iwiny, Ścinawa – Zarządy Oddziałów – ZG Lubin, ZG Polkowice – Sieroszowice, ZG Rudna, HM Głogów, HM Legnica, PBK Lubin, Biuro Zarządu KGHM, Pol-Miedź Trans, MCZ Lubin, oraz Spółek będącymi w strukturach organizacyjnych KGHM.

Na dzień 31.12.2013 r Stowarzyszenie nasze skupiało 2879 członków z opłaconymi składkami

Rejon Lubin 1184 osoby, Rejon Głogów 750 osób, Rejon Polkowice 555 osób, Rejon Bolesławiec 94 osoby, Rejon Legnica 149 osób, Rejon Iwiny 63 osoby i Rejon Ścinawa 84 osoby

Działa Komisja Rewizyjna w składzie:

Makowski Wojciech – Przewodniczący

Sezeniewska Krystyna

Skowron Marek

Ugorska Helena

Górnicki Lucjan

Kucharzyszyn Ryszard

Leszczyński Władysław

Hyski Władysław


Sąd Koleżeński w składzie:

Majewski Waldemar –Przewodniczący

Białowas Genowefa

Rzeska Janina

Gomoluch Edward

Miara Alfred

Borowski Józef

Cybul-Skóra Grazyna

Turkiewicz Marian


Zarząd za okres sprawozdawczy odbył zgodnie z Planem Pracy 9 posiedzeń, gdzie frekwencja na zebraniach wynosiła około 95 %. Zarząd pracował na podstawie Planu Pracy, Preliminarza budżetowego, oraz kalendarza imprez.


W 2013 roku z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie skorzystało

6918 osób:


Wczasy zagraniczne - 4 turnusy uczestniczyło 175 osób

Wczasy krajowe - 21 turnusów uczestniczyło 1009 osób

Festyny, biesiady, zabawy - 40 imprez uczestniczyło 4045 osób

Wycieczki jednodniowe - 22 wycieczki uczestniczyło 924 osoby


Muszę w tym miejscu wspomnieć o finansach, dzięki którym mogliśmy te przedsięwzięcia zorganizować: Na wszystkie imprezy wydaliśmy 109.062 zł i 46 gr. Czy to dużo, skąd mamy pieniądze: Nasz opiekun KGHM Polska Miedź SA przekazał dla nas kwotę 48 000, Powiat Głogów i Miasto Głogów w różnej formie przekazały nam kwotę 33.700 zł Gmina Polkowice 20.362 Zł 46 gr., Gmina Ścinawa 2.500 zł, gmina i miasto Lubin 4 000 zł. Są to pieniądze wydane na Rejonach i rozliczone w Urzędach miejskich w danych miastach. Przy tej ilości członków i ludzi potrzebujących naszej pomocy to bardzo mało, ale sadzę, iż zastały one wydane zgodnie z zapotrzebowaniem naszych członków i wymogami Statutu naszej Organizacji. Walczymy o więcej i stad apel do naszych członków -każda pomoc w realizacji naszych poczynań, pozyskaniu funduszy jest bezcenna, włączcie się do walki o nasz jutrzejszy byt, o godną starość. Jako przykład pewnego dopingu wspomnę, iż na rok 2014 zamiast 48 000 tysięcy dotacji z KGHM dostaniemy 108 000 ZŁ i jest z pewnością zasługa całego zarządu. Planujemy jeszcze udział naszych członków w badaniach profilaktycznych prowadzonych przez KGHM, oraz szeregu imprezach organizowanych wspólnie z poszczególnymi Samorządami dzięki bardzo dobrej współpracy Rejonów z władzami Państwowymi.

Przedstawiłem Państwu suche dane, liczby, fakty, ale za tym wszystkim stoją po prostu ludzie, nasi aktywiści, którym chciałbym bardzo podziękować za współpracę, pomoc w pierwszych dniach mojej pracy i za akceptację nowego Zarządu i stylu pracy. Naszym podstawowym zadaniem jest dotarcie z naszą ofertą do jak największej ilości emerytów, by mogli korzystać z wszystkich naszych imprez, by pomogli nam rozszerzyć nasze propozycje dotyczące nie tylko już wypoczynku, rekreacji, ale także i zadań zdrowotnych jakże potrzebnych w dzisiejszym dniu.

Na zakończenie pragnę gorąco podziękować Parlamentarzystom wszystkim Samorządom za pomoc finansowa i organizacyjną w naszej pracy. Natomiast specjalne podziękowania chciałbym skierować do Centrali KG HM, do ludzi, którzy kierując spółka o międzynarodowym zasięgu pamiętają o swoich byłych pracownikach, ludziach, którzy całe swoje życie związali z ta firmą