ZARZĄD GŁÓWNY
+ Strona główna
+ Nasze Władze
+ Nasz Statut
+ Historia
    - rok-2014
    - rok-2013
    - rok-2012
    - rok-2011
    - rok-2010
    - rok-2009
    - rok-2008
    - rok-2007
    - rok-2006
    - rok-2005
    - rok-2004
+ Wiadomości
+ Ogłoszenia
+ Galeria
 
  REJONY
+ Lubin
+ Głogów
+ Polkowice
+ Legnica
+ Bolesławiec
+ Iwiny
+ Ścinawa
 
  LINKI
+ KGHM
 
 
 
ZAPRASZAMY   NA   STRONĘ    STOWARZYSZENIA   EMERYTÓW    I   RENCISTÓW   KGHM      REJON   W   POLKOWICACH

ROK 2010

  W 2010r. Zarząd Główny działał w następującym składzie:

 Andrysiak Henryk - przewodniczący

 Czerwonka Zbigniew - v-ce przewodniczący

 Kuc Stanisław - v-ce przewodniczący

 Kot Andrzej - v-ce przewodniczący

 Rękawiczna Alina - skarbnik

 Chlebuś Zofia – sekretarz

 Dzieło Edmund – rzecznik

Członkowie: Nowak Irena, Szymański Władysław, Kołodziej Stanisław, Chomenko Jerzy, Możdżyńska Halina, Lisowski Tadeusz – w sumie 13 osób.

Wszyscy członkowie Zarządu mają przydzielone zadania, z których wywiązują się prawidłowo.

   Posiadamy Rejony:

 Lubin – przewodniczący Czerwonka Zbigniew ( 1405 członków )

 Głogów – przewodniczący Kuc Stanisław ( 775 członków )

 Polkowice – przewodniczący Kot Andrzej ( 537 członków )

 Bolesławiec – przewodniczący Kołodziej Stanisław (125 członków )

 Legnica – przewodnicząca Nowak Irena ( 112 członków )

 Iwiny - przewodniczący Szymański Władysław ( 76 członków )

 Ścinawa – przewodniczący Chomenko Jerzy ( 71 członków )

 

   W 2010r. opłaciło składki 3 101 członków, w tym nowo przyjętych 614 osób.

 Posiadamy Zarządy Oddziałów:

 ZG Lubin , ZG Rudna , ZG Polkowice – Sieroszowice , HM Głogów , HM Legnica , PeBeKa Lubin,

 Zaplecze , wskład którego wchodzą byli pracownicy Biura Zarządu KGHM, Ecoren, MCZ,

 Pol – Miedź – Trans, Energetyki, Zakładu Hydrotechnicznego itp.).

 Na początku 2005 roku mieliśmy 536 członków, a na dzień 31.12.2010r. – 3 101 członków. W ciągu 5 – letniej  kadencji przybyło 2 565 członków.

 

  W Stowarzyszeniu działały:

                  Komisja Rewizyjna w składzie 7 - osobowym, kontrolującą pracę Zarządów pod względem  finansowym i merytorycznym:

    - Makowski Wojciech – przewodniczący

    - Sezeniewska Krystyna

    - Rajczak Edward

    - Dydak Jan

    - Ugorska Helena

    - Skowron Marek

    - Pokrętowski Bolesław

 

                         Sąd Koleżeński w składzie 5 - osobowym, którego zadaniem jest rozpatrywanie spraw                     dotyczących członków Stowarzyszenia:

   - Majewski Waldemar – przewodniczącym

  - Białowąs Genowefa

  - Gumienna Janina

 - Rzeska Janina

 - Gomoluch Edward

 - Turkiewicz Marian.

      Zebrania Zarządu Głównego i Prezydium odbywają się zgodnie ze Statutem § 20 pkt.5. Frekwencja na posiedzeniach   Zarządu Głównego i Prezydium wynosiła w 2010 roku około 90%. Odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Głównego oraz 6       posiedzeń Prezydium. Podjęto 17 Uchwał dotyczących analizy opłacalności składek, wycieczek, wczasów, spotkań oraz   spraw istotnych do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia.

 

Przy Zarządzie Głównym działały komisje:

a) ds. Turystyki i Wypoczynku – Przewodnicząca Możdżyńska Halina

b) ds. Ochrony Zdrowia – Przewodniczący Lisowski Tadeusz

c) ds. Emerytur i Rent – Przewodniczący Andrysiak Henryk

d) ds. kontaktów z Biurem Zarządu KGHM. Oddziałów i Spółek - Henryk Andrysiak, Edmund Dzieło

Komisja d/s Turystyki i Wypoczynku zorganizowała w 2010 roku 122 imprezy, w których uczestniczyło 8 689 osób:

- wczasy krajowe – 1199 osób

- wczasy zagraniczne – 343 osoby

- wycieczki jednodniowe 1 345 osób

- spotkania integracyjne, zabawy – 5 802 osoby.

Jako Stowarzyszenie w ciągu 5-letniej kadencji zorganizowaliśmy 574 imprezy, w których uczestniczyło 42 349 osób – nie tylko członków Stowarzyszenia.

Wszyscy członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego pracują społecznie, bez żadnego wynagrodzenia.

Działania podejmowane w 2010r. przez Stowarzyszenie:

  1. czyniono starania o wykup węgla od emerytów i rencistów na 10 lat do przodu oraz wyrównanie ekwiwalentu węglowego dla wszystkich Oddziałów KGHM,
  2. prowadzono rozmowy w sprawie waloryzacji emerytur i rent ( Sąd Okręgowy w Legnicy, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Krajowy Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich w Strasburgu ) - negatywnie,
  3. podejmowano próby leczenia emerytów i rencistów na preferencyjnych zasadach przez MCZ – czekamy na dofinansowanie z Fundacji Polskiej Miedzi ,
  4. czyniono starania o wczasy w ośrodkach Inerferii po kosztach własnych –na bieżąco korzystamy, gdy są konkurencyjne oferty ,
  5. czyniono starania o dofinansowanie z KGHM (działalności statutowej, pomieszczenia, księgowa ) i pomimo czterokrotnego wysyłania pism, nie otrzymaliśmy do tej pory odpowiedzi (  zdziwienie i zaskoczenie  wywołuje fakt, że potentat miedziowy na skalę światową żąda opłaty za pomieszczenia od swoich byłych pracowników, zrzeszonych w organizacji będącej wizytówką KGHM ).

Nie otrzymaliśmy żadnej darowizny od Starostwa Lubin, pomimo składanych  wniosków o dofinansowanie, między innymi na spotkanie opłatkowe.

  1. po wieloletnich staraniach otrzymaliśmy odpłatnie pomieszczenie w D – 10, pokój 24, gdzie urzędujemy 3 razy w tygodniu, za które obecnie płacimy 1.655,74 zł miesięcznie do Zarządu KGHM ze składek członkowskich ,
  2. czyniono starania aby członkowie i sympatycy Stowarzyszenia odpisywali 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia – w 2010r. otrzymaliśmy 34.691,14 zł, które zostały spożytkowane na spotkania opłatkowe w Rejonach: Lubin, Głogów, Polkowice, Bolesławiec, Legnica, Iwiny i Ścinawa, w których uczestniczyło około 700 osób, między innymi osoby samotne i zapomniane,
  3. czyniono starania o dofinansowanie Stowarzyszenia przez posłów R. Zbrzyznego, P. Cybulskiego i N. Wojnarowskiego, P. Borysa, pozytywnie ustosunkowywał się do naszych próśb tylko Poseł Piotr Cybulski,
  4. prowadzona jest strona internetowa Stowarzyszenia www.emeryci-kghm.com.pl
  5. W dniu 25.10.2010r zorganizowano Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, na którym jednogłośnie uchwalono zmianę Statutu zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 roku Dz. U. Nr 28 poz.146.

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej