ZARZĄD GŁÓWNY
+ Strona główna
+ Nasze Władze
+ Nasz Statut
+ Historia
    - rok-2014
    - rok-2013
    - rok-2012
    - rok-2011
    - rok-2010
    - rok-2009
    - rok-2008
    - rok-2007
    - rok-2006
    - rok-2005
    - rok-2004
+ Wiadomości
+ Ogłoszenia
+ Galeria
 
  REJONY
+ Lubin
+ Głogów
+ Polkowice
+ Legnica
+ Bolesławiec
+ Iwiny
+ Ścinawa
 
  LINKI
+ KGHM
 
 
 
ZAPRASZAMY   NA   STRONĘ    STOWARZYSZENIA   EMERYTÓW    I   RENCISTÓW   KGHM      REJON   W   POLKOWICACH

ROK 2012

W 2012r. Zarząd Główny działał w następującym składzie:

Andrysiak Henryk - prezes
Czerwonka Zbigniew - v-ce prezes
Kuc Stanisław - v-ce prezes
Rękawiczna Alina - skarbnik
Chlebuś Zofia - sekretarz
Dzieło Edmund - rzecznik
Członkowie: Burzyński Andrzej, Szymański Władysław, Kołodziej Stanisław, Chomenko Jerzy, Możdżyńska Halina, Lisowski Tadeusz, Zbieroń Mirosław.
W sumie 13 osób.
Wszyscy członkowie Zarządu mają przydzielone zadania, z których wywiązują się prawidłowo.
Posiadamy Rejony:
Lubin - prezes Czerwonka Zbigniew - 1351 członków
Głogów - prezes Kuc Stanisław - 770 członków
Polkowice - prezes Zbieroń Mirosław - 581 członków
Bolesławiec - prezes Kołodziej Stanisław - 112 członków
Legnica - prezes Burzyński Andrzej - 131 członków
Iwiny - prezes Szymański Władysław - 70 członków
Ścinawa - prezes Chomenko Jerzy - 83członków
W 2012r. opłaciło składki 3 098członków, w tym nowo przyjętych 606 osób.
Posiadamy Zarządy Oddziałów:
ZG Lubin , ZG Rudna , ZG Polkowice - Sieroszowice ,
HM Głogów , HM Legnica , PeBeKa Lubin,
Zaplecze , w skład którego wchodzą byli pracownicy Biura Zarządu KGHM, Ecoren, MCZ,
Pol - Miedź - Trans, Energetyki, Zakładu Hydrotechnicznego itp.

Na początku 2005 roku mieliśmy 536 członków, a na dzień 31.12.2012r. - 3098 członków.
W ciągu 7-letniej kadencji przybyło 2 562 członków.

W Stowarzyszeniu działały:
Komisja Rewizyjna w składzie 7 - osobowym ( przewodniczący Makowski Wojciech ), która kontroluje pracę Zarządów pod względem finansowym i merytorycznym
Sąd Koleżeński w składzie 6 - osobowym ( przewodniczący Majewski Waldemar ), którego zadaniem jest rozpatrywanie spraw dotyczących członków Stowarzyszenia.
Zebrania Zarządu Głównego i Prezydium odbywają się zgodnie ze Statutem § 20 pkt.5. Frekwencja na posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium wynosiła w 2012 roku około 90%. Odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Głównego oraz 6 posiedzeń Prezydium.
Przy Zarządzie Głównym działały komisje:
a) ds. Turystyki i Wypoczynku - Przewodniczący Henryk Andrysiak
b) ds. Ochrony Zdrowia - Przewodniczący Lisowski Tadeusz
c) ds. Emerytur i Rent - Przewodniczący Andrysiak Henryk
d) ds. kontaktów z Biurem Zarządu KGHM, Oddziałów i Spółek - Henryk Andrysiak, Edmund Dzieło.

Komisja d/s Turystyki i Wypoczynku zorganizowała w 2012 roku 108 imprez, w których uczestniczyło 8379 osób:
- wczasy krajowe - 1 047 osób
- wczasy zagraniczne - 304 osób
- wycieczki jednodniowe 566 osoby
- spotkania integracyjne, zabawy - 6462 osób.

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej