ZARZĄD GŁÓWNY
+ Strona główna
+ Nasze Władze
+ Nasz Statut
+ Historia
    - rok-2014
    - rok-2013
    - rok-2012
    - rok-2011
    - rok-2010
    - rok-2009
    - rok-2008
    - rok-2007
    - rok-2006
    - rok-2005
    - rok-2004
+ Wiadomości
+ Ogłoszenia
+ Galeria
 
  REJONY
+ Lubin
+ Głogów
+ Polkowice
+ Legnica
+ Bolesławiec
+ Iwiny
+ Ścinawa
 
  LINKI
+ KGHM
 
 
 
ZAPRASZAMY   NA   STRONĘ    STOWARZYSZENIA   EMERYTÓW    I   RENCISTÓW   KGHM      REJON   W   POLKOWICACH

ROK 2011

W 2011r. Zarząd Główny działał w następującym składzie:

Andrysiak Henryk - prezes
Czerwonka Zbigniew - v-ce prezes
Kuc Stanisław - v-ce prezes
Rękawiczna Alina - skarbnik
Chlebuś Zofia - sekretarz
Dzieło Edmund - rzecznik
Członkowie: Burzyński Andrzej, Szymański Władysław, Kołodziej Stanisław, Chomenko Jerzy, Możdżyńska Halina, Lisowski Tadeusz, Zbieroń Mirosław.
W sumie 13 osób.
Wszyscy członkowie Zarządu mają przydzielone zadania, z których wywiązują się prawidłowo.
Posiadamy Rejony:
Lubin - prezes Czerwonka Zbigniew - 1470 członków ( w 2011r przybyło 65 członków )
Głogów - prezes Kuc Stanisław - 780 członków ( w 2011r przybyło 5 członków )
Polkowice - prezes Zbieroń Mirosław - 580 członków ( w 2011r przybyło 43 członków )
Bolesławiec - prezes Kołodziej Stanisław - 114 członków ( w 2011r ubyło 9 członków )
Legnica - prezes Burzyński Andrzej - 124 członków ( w 2011r przybyło 12 członków )
Iwiny - prezes Szymański Władysław - 76 członków ( bez zmian )
Ścinawa - prezes Chomenko Jerzy - 77 członków ( w 2011r przybyło 6 członków ).

W 2011r. opłaciło składki 3 221 członków, w tym nowo przyjętych 606 osób.

Posiadamy Zarządy Oddziałów:
ZG Lubin , ZG Rudna , ZG Polkowice - Sieroszowice , HM Głogów , HM Legnica , PeBeKa Lubin,
Zaplecze , w skład którego wchodzą byli pracownicy Biura Zarządu KGHM, Ecoren, MCZ,
Pol - Miedź - Trans, Energetyki, Zakładu Hydrotechnicznego itp.

Na początku 2005 roku mieliśmy 536 członków, a na dzień 31.12.2011r. - 3 221 członków. W ciągu 6 - letniej kadencji przybyło 2 685 członków.

W Stowarzyszeniu działały:
Komisja Rewizyjna w składzie 7 - osobowym ( przewodniczący Makowski Wojciech ), która kontroluje pracę Zarządów pod względem finansowym i merytorycznym
Sąd Koleżeński w składzie 6 - osobowym ( przewodniczący Majewski Waldemar ), którego zadaniem jest rozpatrywanie spraw dotyczących członków Stowarzyszenia.
Zebrania Zarządu Głównego i Prezydium odbywają się zgodnie ze Statutem § 20 pkt.5. Frekwencja na posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium wynosiła w 2011 roku około 90%. Odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Głównego oraz 6 posiedzeń Prezydium. Podjęto 17 Uchwał dotyczących analizy opłacalności składek, wycieczek, wczasów, spotkań oraz spraw istotnych do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia.

Przy Zarządzie Głównym działały komisje:
a) ds. Turystyki i Wypoczynku - Przewodniczący Henryk Andrysiak
b) ds. Ochrony Zdrowia - Przewodniczący Lisowski Tadeusz
c) ds. Emerytur i Rent - Przewodniczący Andrysiak Henryk
d) ds. kontaktów z Biurem Zarządu KGHM, Oddziałów i Spółek - Henryk Andrysiak, Edmund Dzieło.

Komisja d/s Turystyki i Wypoczynku zorganizowała w 2011 roku 128 imprezy, w których uczestniczyło 8 972 osób:
- wczasy krajowe - 1 286 osób
- wczasy zagraniczne - 305 osób
- wycieczki jednodniowe 1 453 osoby
- spotkania integracyjne, zabawy - 5 928 osób.

Jako Stowarzyszenie w ciągu 6-letniej kadencji zorganizowaliśmy 702 imprezy, w których uczestniczyło 51 321 osób - nie tylko członków Stowarzyszenia.
Wszyscy członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego pracują społecznie, bez żadnego wynagrodzenia.

Działania podejmowane w 2011r. przez Stowarzyszenie:
1. czyniono starania o wykup węgla od emerytów i rencistów na 10 lat do przodu oraz jego wyrównanie dla wszystkich Oddziałów KGHM,
2. podejmowano próby leczenia emerytów i rencistów na preferencyjnych zasadach przez MCZ - czekamy na przedstawienie propozycji przez MCZ oraz dofinansowanie z Fundacji Polskiej Miedzi ,
3. czyniono starania o wczasy w ośrodkach Inerferii po kosztach własnych -w trakcie realizacji
4. czyniono starania o dofinansowanie z KGHM działalności statutowej, pomieszczenia, księgowej - pomimo wielokrotnego wysyłania pism, nie otrzymaliśmy do tej pory odpowiedzi
5. sprawa waloryzacji emerytur i rent.
6. po wieloletnich staraniach otrzymaliśmy odpłatnie pomieszczenie w D - 10, pokój 24, gdzie urzędujemy 3 razy w tygodniu, za które obecnie płacimy 1.737,13 zł miesięcznie do Zarządu KGHM ze składek członkowskich ,
7. czyniono starania aby członkowie i sympatycy Stowarzyszenia odpisywali 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia - w 2011r. otrzymaliśmy 35.537,57 zł, które zostały spożytkowane na spotkania opłatkowe w Rejonach: Lubin, Głogów, Polkowice, Bolesławiec, Legnica, Iwiny i Ścinawa, w których uczestniczyło około 700 osób, między innymi osoby samotne i zapomniane,
8. aktualizowana jest strona internetowa Stowarzyszenia www.emeryci-kghm.com.pl

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej

Należą się szczere słowa uznania i wdzięczności wszystkim członkom oraz poszczególnym Komisjom i Zarządom za zaangażowanie i pracę bez wynagrodzenia ( co jest rzadkością w naszym kraju ) na rzecz Pionierów Polskiej Miedzi.
Życzeniem naszym jest, aby osoby aktualnie pracujące nie zapominały o Budowniczych Zagłębia Miedziowego i o tym, że kiedyś podzielą nasz los i jako emeryci oczekiwać będą wdzięczności i zainteresowania od swojego byłego pracodawcy.

W ciągu minionej kadencji Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. zorganizowało w sumie 702 imprezy,
w których uczestniczyło 51 349 osób:
2004r. 12 imprez 1 500 uczestników
2005r. 40 imprez 2 853 uczestników
2006r. 68 imprez 6 226 uczestników
2007r. 80 imprez 6 555 uczestników
2008r. 108 imprez 8 025 uczestników
2009r. 142 imprezy 8 501 uczestników
2010r. 122 imprezy 8 689 uczestników
2011r. 128 imprez 8 972 uczestników

Mottem naszej organizacji jest:
Uważamy, że wartością człowieka jest to co potrafi zrobić dla drugiego człowieka.
Nie słowa lecz czyny świadczą o wartości człowieka.