ZARZĄD GŁÓWNY
+ Strona główna
+ Nasze Władze
+ Nasz Statut
+ Historia
    - rok-2014
    - rok-2013
    - rok-2012
    - rok-2011
    - rok-2010
    - rok-2009
    - rok-2008
    - rok-2007
    - rok-2006
    - rok-2005
    - rok-2004
+ Wiadomości
+ Ogłoszenia
+ Galeria
 
  REJONY
+ Lubin
+ Głogów
+ Polkowice
+ Legnica
+ Bolesławiec
+ Iwiny
+ Ścinawa
 
  LINKI
+ KGHM
 
 
 
ZAPRASZAMY   NA   STRONĘ    STOWARZYSZENIA   EMERYTÓW    I   RENCISTÓW   KGHM      REJON   W   POLKOWICACH

ROK 2006

W 2006 r. otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.

Zarząd pracował w następującym składzie:

przewodniczący –Henryk Andrysiak,

v-ce przewodniczący- Józef Kozak i Stanisław Kuc,

sekretarz – Kazimierz Janek,

skarbnik- Alina Rękawiczna,

członkowie: Andrzej Kot, Edmund Dzieło, Henryk Siemaszko, Janusz Czaplicki, Wiesław Biały, Stanisław Kołodziej, Tadeusz Lisowski, Edward Waszkiewicz, Alex Mika, Stanisław Glonek, w sumie 15 osób.

Zrezygnowali: Henryka Kruglińska i Jan Fidor ( z powodów zdrowotnych i wyjazdu z kraju).

Poszerzono Komisję Rewizyjną o następujące osoby: Czesław Gmitruk i Edward Rajczak – Głogów, Jan Dydak- Bolesławiec.

Ze względu na stan zdrowia zrezygnował przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Alojzy Panic, w jego miejsce powołano Waldemara Majewskiego i dokoptowano Marię Chruścik.


W imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie uczestniczyło 6226 osób – nie tylko członków Stowarzyszenia, w tym:

-wczasy krajowe – 390 osób,

- wczasy zagraniczne – 486 osób,

- wyjazdy jednodniowe – 1061 osób,

- imprezy integracyjne – 4289 osób.

W 2006 r. czyniono starania:

- wykup węgla od emerytów i rencistów,

- leczenie emerytów i rencistów przy wsparciu KGHM,

- korzystanie z ośrodków Interferii na preferencyjnych zasadach,

- zmiana waloryzacji z cenowej na płacowa,

- dofinansowanie Dnia Hutnika, Górnika, Powitanie i Pożegnanie Lata – pozytywnie.

W 2006 r. z Zarządu Głównego zrezygnował Edward Waszkiewicz i Janusz Czaplicki.

Na koniec 2006 r. składki opłaciło 1853 członków, w tym nowo przyjętych 657.