ZARZĄD GŁÓWNY
+ Strona główna
+ Nasze Władze
+ Nasz Statut
+ Historia
    - rok-2014
    - rok-2013
    - rok-2012
    - rok-2011
    - rok-2010
    - rok-2009
    - rok-2008
    - rok-2007
    - rok-2006
    - rok-2005
    - rok-2004
+ Wiadomości
+ Ogłoszenia
+ Galeria
 
  REJONY
+ Lubin
+ Głogów
+ Polkowice
+ Legnica
+ Bolesławiec
+ Iwiny
+ Ścinawa
 
  LINKI
+ KGHM
 
 
 
ZAPRASZAMY   NA   STRONĘ    STOWARZYSZENIA   EMERYTÓW    I   RENCISTÓW   KGHM      REJON   W   POLKOWICACH

ROK 2005

W dniu 31.01.2005 r. nastąpił kolejny etap naszej działalności jako Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM „Polska Miedź” S.A. Odbyły się wybory do władz w Rejonach Lubin, Głogów, Legnica, Bolesławiec.


Zostały wybrane Zarządy- przewodniczącymi zostali:

Lubin - Józef Kozak,

Głogów - Stanisław Kuc,

Bolesławiec - Stanisław Kołodziej,

Legnica - Henryk Siemaszko.

Zostali również wybrani przewodniczący poszczególnych Oddziałów i Spółek.


Zarząd Główny został wybrany i ukonstytuował się w następującym składzie:

przewodniczący - Henryk Andrysiak,

v-ce przewodniczący - Józef Kozak, Stanisław Kuc,

skarbnik - Alina Rękawiczna,

sekretarz - Jan Fidor

przewodniczący ds. turystyki i wypoczynku - Janusz Czaplicki

oraz członkowie : Henryka Kruglińska, Andrzej Kot, Henryk Siemaszko, Edmund Dzieło, Wiesław Biały, Stanisław Kołodziej, Tadeusz Lisowski, Edward Waszkiewicz, Alex Mika. W sumie 15 osób.

W 2005 r. Komisja ds. turystyki i wypoczynku zorganizowała 40 imprez sportowo-turystyczno - rodzinnych takich jak: wczasy, wycieczki, zawody na: kręgielni, na strzelnicy i zawody wędkarskie, biesiady z okazji Dnia Hutnika, Dnia Górnika, powitanie

i pożegnanie lata, spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i zapomnianych.

W sumie z różnego rodzaju imprez i wczasów skorzystały 2853 osoby, w tym:

- z wczasów krajowych – 362 osoby,

- z wczasów zagranicznych – 263 osoby,

- wyjazdów jednodniowych – 838 osób,

- ze spotkań integracyjnych - 1390 osób.


Głównymi sponsorami byli; Biuro zarządu KGHM, Oddziały ZG Lubin, ZG Polkowice- Sieroszowice, ZG Rudna, , Huta Miedzi Legnica, Huta Miedzi Głogów,, Spółki PBK Lubin, Energetyka, DSI - Metale, Inowa, Starostwo Powiatowe Lubin i ZZPPM.

Dziękujemy w/w sponsorom za pamięć o Seniorach Zagłębia Miedziowego.

Obszerniej o innych staraniach Zarządu Głównego omawiano na zebraniach sprawozdawczych (waloryzacja emerytur i rent, wykup węgla, leczenie emerytów i rencistów, preferencyjne korzystanie z ośrodków Interferii, wyrównanie ekwiwalentu węglowego hutnikom).


W dniu 31.01.2005 r. została wybrana:

Komisja Rewizyjna Zarządu Głównego w składzie:

przewodniczący – Tadeusz Wencel,

v-ce przewodniczący - Waleria Misztur,

sekretarz - Krystyna Sezeniewska

członkowie: Wojciech Makowski i Eugeniusz Kubiszyn.

Sąd Koleżeński w składzie:

Przewodniczący - Alojzy Panic,

v-ce przewodniczący - Waldemar Majewski,

sekretarz - Janina Świder

członkowie: Stanisław Andrusieczko i Edward Gomolach.

Na koniec 2005 r. opłaciło składki 1196 osób w tym 847 nowo przyjętych.