ZARZĦD G£ÓWNY
+ Strona g³ówna
+ Nasze W³adze
+ Nasz Statut
+ Historia
+ Og³oszenia
+ Galeria
 
  REJONY
+ Lubin
+ G³ogów
+ Polkowice
+ Legnica
+ Boles³awiec
+ Iwiny
+ Ĥcinawa
 
  LINKI
+ KGHM
 
ZAPRASZAMY   NA   STRONÊ    STOWARZYSZENIA   EMERYTÓW    I   RENCISTÓW   KGHM 

GALERIE FOTOGRAFII
▼ Kliknij aby zobaczyĉ galeriê ▼


Portugalia
27.05 - 03.06.2024r.
 

Ĥwiêta Wielkanocne
28.03 - 04.04.2024r.
 

Spotkanie op³atkowe
31.01.2024r.
 

Ĥwiêta Zakopane-Olcza
23 - 28.12.2023r.
 

Biesiada Barbórkowa-2023
14.11.2023r.
 

Ĥwiêtokrzyskie i Lubelskie per³y
01 - 04.09.2023r.
 

Dzieñ Hutnika
20.05.2023r.
 

Wycieczka do W³och
20 - 26.04.2023r.
 

Niechorze
24.06 do 04.07.2022r
 

Dzieñ Hutnika
21.05.2022r.
 

Barbórka - 2021
04.12.2021r.
 

Biesiada Barbórkowa
08.12.2019r.
 

Toskania
04 - 13.09.2019r.
 

Wczasy w Turcji
05 - 15.06.2019r.
 

Biesiada Hutnicza
G³ogów - 11.05.2019r.
 

Walne Zebranie Delegatów
Lubin - 18.04.2019r.

 

Biesiada Barbórkowa
16.12.2018r.
 

Wczasy - Czarnogóra
09 - 20.09.2018r.
 

Biesiada Hutnicza
G³ogów - 12.05.2018r.
 

Walne Zebranie Delegatów
Lubin - 18.04.2018r.
 

Biesiada Barbórkowa
10.12.2017r.
 

Hiszpania - Santa Susanna
08 - 19.09.2017r.
 

Grecja - Kreta
04 - 14.06.2017r.
 

Biesiada Hutnicza
G³ogów - 13.05.2017r.
 

Walne Zebranie Delegatów
Lubin - 12.04.2017r.
 

Spotkanie Op³atkowe
Lubin - 19.01.2017r.
 


XIII Emerycka Biesiada Barbórkowa
20.11.2016r
 

Odzia³ ZG Rudna
Warszawa 28 - 31.07.2016r
 

Wczasy w Bu³garii
05 - 16.06.2016r.
 

Wycieczka do Holandii
20 - 24.04.2016r.
 

Biesiada Hutnicza - 2016
G³ogów 09.05.2016r.
 

Walne Zebranie Delegatów
Lubin 28.04.2016r.
 

Spotkanie Op³atkowe
Lubin 14.12.2015r.
 

XII Emerycka Biesiada Barbórkowa
07.12.2015r.
 

Ĥwiêto Niepodleg³oĥci
Lubin 11.11.2015r.
 

Odzia³ ZG Rudna
Toruñ, Gdañsk, Malbork, Frombork
05 - 07.10.2015r.
 

Odzia³ ZG Rudna
Wis³a i okolice 22-24.06.2015r
 

WCZASY W CHORWACJI
05 - 16.06.2015r.
 

BIESIADA HUTNICZA - 2015
 

WÊGRY - HAJDÚSZOBOSZLÓ - 2015
 

BIESIADA BARBÓRKOWA - 2014
 

WYCIECZKA DO PARYŻA - 2014
 

BIESIADA HUTNICZA - 2014
 

ZEBRANIE DLELGATÓW - 2014
 

SPOTKANIE OP£ATKOWE - 2013
 

BIESIADA BARBÓRKOWA - 2013
 

ĤWIÊTO NIEPODLEG£OĤCI - 2013
 

BIESIADA HUTNICZA - 2013
 

Barbórka 2012
 

BIESIADA HUTNICZA W G£OGOWIE
2012

DZIEÑ HUTNIKA
08.05.2011r.

DZIEÑ GÓRNIKA
2011r.


Zapraszamy do obejrzenia galerii na stronach Rejonów.

Galeria Rejonu Lubin

Galeria Rejonu G³ogów

Galeria Rejonu Polkowice