Znane są wyniki dolnośląskiej edycji budżetu obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk. W tegorocznym głosowaniu  wzięło udział aż 45 tysięcy mieszkańców naszego województwa. Wśród  zwycięskich projektów znalazło się przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane na terenie Legnicy jest to projekt pt „Bezcenne minuty – poruszające serce „ realizowany przez

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów byłych pracowników KGHM Polska Miedź  

    Na realizację wszystkich zwycięskich projektów samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył w tym roku 1, 3 mln złotych. To o 300 tysięcy złotych więcej niż w poprzednim roku. Zwiększyła się także liczba osób biorących udział w tym przedsięwzięciu. Do tegorocznej edycji dolnośląskiego budżetu obywatelskiego - Aktywny Dolny Śląsk zgłoszono aż 179 projektów, z czego do głosowania dopuszczono 162 z nich.

              Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów byłych pracowników KGHM Polska Miedź zgłosiło projekt pt. Bezcenne minuty – poruszające serce. Projekt będzie realizowany etapowo w Głogowie, Lubinie, Polkowicach i Legnicy. Jest adresowany do wszystkich członków Stowarzyszenia, oraz do organizacji senioralnych zaproszonych do współpracy w rejonach działania Stowarzyszenia. Bezpośrednimi odbiorcami są- liderzy wytypowani z Rejonów miast współpracujących przy projekcie, następnie osoby przeszkolone przez nowych instruktorów pierwszej pomocy. Przywidujemy udział w pierwszym roku, co najmniej 500 osób. Głównym celem jest wzrost kompetencji obywatelskich w zakresie reagowania i udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy w czterech dolnośląskich miastach. Wyszkoleni w projekcie liderzy będą aktywizować swoje środowiska w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu. Projekt zakłada cykliczne szkolenia w poszczególnych miastach z wykorzystaniem Fantomu i aparatu szkoleniowego AED. Wykładowcami będą ratownicy medyczni posiadający odpowiednie kwalifikacje. Do celów dalszego szkolenia przywidujemy zakup aparatu AED w wersji szkoleniowej, który będzie wykorzystywany przez wszystkie zainteresowane stowarzyszenia. Szkolenia odbędą się w miesiącach Październiku i Listopadzie, o szczegółowych terminach powiadomimy wszystkich na plakatach, ulotkach i w Internecie na stronie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów byłych pracowników KGHM Polska Miedź. 

Pierwszy termin – Legnica 21.X.2019 w Sali w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Legnica ul. Jordana w dniu w godz.10.00-12.00.