ZARZˇD GŁÓWNY
+ Strona główna
+ Nasze Władze
+ Nasz Statut
+ Historia
+ Ogłoszenia
+ Galeria
 
  REJONY
+ Lubin
    - Władze
    - Ogłoszenia
    - Galeria
+ Głogów
+ Polkowice
+ Legnica
+ Bolesławiec
+ Iwiny
+ ¦cinawa
 
  LINKI
+ KGHM
 
ZAPRASZAMY   NA   STRONĘ    STOWARZYSZENIA   EMERYTÓW    I   RENCISTÓW   KGHM      REJON   W   LUBINIE

Władze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników
KGHM Polska MiedĽ S.A. REJON LUBIN

Lp.

Nazwisko Imię

Funkcja

1.

Pietrykowski Mirosław

Prezes

2.

Możdżyńska Halina

V-ce Prezes

3.

Mroczko Irena

Skarbnik

4.

Czyż Henryka

Sekretarz

6.

Rękawiczna Alina

Członek

7.

Chyra Karol

CzłonekDelegaci
na zebranie sprawozdawcze Rejonu Lubin

Lp.

Nazwisko i imię

Możdżyńska Halina

Pietrykowski Mirosław

Skowron Marek

Poniat Tadeusz

Turkiewicz Marian

Bobowski Józef

Krzyszczak Andrzej

Janek Kazimierz

Skowrońska Alina

Dubiński Bronisław

Kawiński Jan

Widurska-Oleńczak Leokadia

Muszyński Marian

Kosturek Tadeusz

Chyra Karol

Bortnowski Leopold

Chlebu¶ Zofia

Hawrysz Jan

Rękawiczna Alina

Rosłan Stanisława

Wolanin Maria

Chyra Bogusława

Orłowska Alina

Majewski Waldemar

Rzeska Janina

Giebień Jerzy

Strokosz Barbara

Chojecka Krystyna

Czyż Henryka

Machajek Hanna

Rypień Stanisław

Poniat Danuta

Ledwoń Aleksander

Cybul-Skóra Grażyna

K±cki Zbigniew

Wójcik Krystyna

Wójcik Ryszard

Rosik Kazimierz

Czupryn Dariusz

Dardziński Czesław

Skóra Roman

Sezeniewska Krystyna

Kulczyk Agata

Serafin Adam

Kotulski MirosławDelegaci Rejonu Lubin
na Walne Zebranie

Lp.

Nazwisko i imię

Możdżyńska Halina

Pietrykowski Mirosław

Skowron Marek

Poniat Tadeusz

Turkiewicz Marian

Bobowski Józef

Krzyszczak Andrzej

Chyra Karol

Bortnowski Leopold

Chlebu¶ Zofia

Majewski Waldemar

Rzeska Janina

Giebień Jerzy

Strokosz Barbara

Chojecka Krystyna

Cybul-Skóra Grażyna

Wójcik Krystyna

Wójcik Ryszard

Rosik Kazimierz

Kulczyk Agata

Serafin Adam

Kotulski Mirosław

Delegaci wybrani na zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym