ZARZĄD GŁÓWNY
+ Strona główna
+ Nasze Władze
+ Nasz Statut
+ Historia
+ Ogłoszenia
+ Galeria
 
  REJONY
+ Lubin
+ Głogów
    - Nasze Władze
    - Historia
    - Galeria
    - Ogłoszenia
    - Zdrowie
+ Polkowice
+ Legnica
+ Bolesławiec
+ Iwiny
+ Ścinawa
 
  LINKI
+ KGHM
 
ZAPRASZAMY   NA   STRONĘ    STOWARZYSZENIA   EMERYTÓW    I   RENCISTÓW   KGHM      REJON   W   GŁOGOWIE

 

 

          Data 24marca 2004 jest oficjalną datą powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź SA.Rejon Głogów.
       Grupa inicjatywna w skład której weszli Stanisław Kuc, Czesław Gmitruk, Tadeusz Lisowski, Jan Bigos, Halina Radelczuk, Ryszard Nowicki wystąpiła do Zarządu Głównego w Lubinie o zarejestrowanie Rejonu i przyjęciu pierwszych członków. Dzięki wspólnej pracy aktywu z Lubina i Głogowa powstał projekt Statutu, który został zarejestrowany w dniu 29wrzesniia2004 roku.
       Od tego momentu zaczęła się codzienna normalna praca na rzecz ludzi, którzy nam zaufali i wybrali do władz Rejonu.Dzięki przychylności pana posła Ryszarda Zbrzyznego, który nam gościnnie użyczył pomieszczenia mogliśmy zacząć pracę w bardzo dobrych warunkach w lokalu przy ulicy Smolnej.
       Cel mieliśmy jasno nakreślony w Statucie, dlatego nasza praca skupiła się przede wszystkim na walce o nasz godny dzisiejszy emerycki dzień. Wieloletnie zaniedbania, brak organizacji skupiającej nasze środowisko doprowadziło do wielu zaniedbań w swerze socjalnej i kulturalnej .Wystosowaliśmy szereg pism do władz miejskich, powiatowych i państwowych w sprawach dotyczących bytu emerytów i rencistów ich miejscu w społeczności. Rozpoczęliśmy negocjacje z Zarządem KGHM na temat wykupu deputatu węglowego, zrównania praw wszystkich emerytów kombinatu – tych z byłych spółek i nowych podmiotów wchodzących w skład KGHM -u. Wiele uwagi poświęcamy bytowi byłych pracowników huty i ich rodzin, – którzy są najniżej uposażonymi emerytami w naszym rejonie.
       Dzięki dobrej współpracy z Zarządem KGHM, dyrekcją HM Głogów, Jednostką Wojskową z Głogowa udało nam się zorganizować szereg imprez rekreacyjnych takich jak :
- piknik z okazji „Dnia Hutnika” w Leśnej Dolinie
- zawody kręglarskie
- zawody strzeleckie
- zawody pływackie
- biesiadę z okazji „Dnia Górnika”
       Wszystkie te imprezy skupiły naszych członków przy jednym stole, w jednym miejscu pokazując, iż można będąc emerytom, rencistą wspaniale się bawić i korzystać z życia. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych działaczy udało nam się zorganizować pierwsze wycieczki i wczasy na terenie kraju
i zagranicy. Był to strzał w przysłowiową dziesiątkę gdyż zaczęli przychodzić do nas nowi członkowie – ludzie, którzy tylko czekali na powstanie właśnie ich organizacji, zajmującej się problemami zwykłych ludzi.
       W styczniu 2005 roku było już nas 219 i mogliśmy zwołać I Konferencję Sprawozdawczo Wyborczą, która podsumowała nasze działania i wskazała kierunek dalszych działań. Mandat zaufania uzyskali:
1.Stanisław Kuc
2.Marek Janda
3.Tadeusz Lisowski
4.Edmund Dzieło
5.Jan Bigos
6.Halina Radelczuk
7.Ryszard Nowicki
Rozpoczęły aktywnie działać nasze koła:
Koło przy HM Głogów
Koło przy ZG Rudna
Koło przy ZG Sieroszowice - Polkowice
Można dużo pisać o pracy i osiągnięciach tej grupy ludzi, którzy wierzą w lepsze jutro, w człowieka ale sądzę iż najlepszą opinię wydadzą
o ich pracy ludzie ,którzy im uwierzyli i poszli razem budować nasze wspólne emeryckie jutro.